Gespecialiseerd in onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg
 
Wij, Jos van der Pluijm en Juliette Vermaas, vormen samen Penna Onderwijs Adviseurs. Wij zijn sinds 2002 als onderwijsadviseurs actief en beschikken over een brede expertise van het gehele onderwijsveld. Zowel voor landelijke organisaties als voor lokale schoolbesturen en regionale netwerken bieden wij onderzoek, advies, projectmanagement en beleidsondersteuning. We zijn landelijk expert op het gebied van interne kwaliteitszorg en de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs, zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs. We ondersteunen besturen en scholen bij het optimaliseren van hun interne kwaliteitszorg door het ontwikkelen van een inzichtelijk kwaliteitszorgsysteem (afgestemd op het nieuwe inspectiekader) en het inzetten van peer-audits en collegiale visitaties. We hebben veel praktijkervaring op het terrein van Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. We geven studiedagen en trainingen op maat voor leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders rond schoolontwikkeling, kwaliteitszorg, audits/visitaties en opbrengstgericht werken en geven begeleiding op maat aan scholen die hiermee concreet aan de slag willen gaan. Onder het kopje Speerpunten vindt u meer informatie over onze activiteiten.
 
Onze werkstijl laat zich typeren als analytisch sterk en kwalitatief van hoog niveau. Onze uitvoering van de opdrachten kent een hoog tempo en wij zijn gewend binnen scherpe grenzen van tijd en geld te werken. We kiezen er voor om zoveel mogelijk samen met scholen de benodigde instrumenten en systematieken te ontwikkelen. Daarnaast onderscheiden wij ons door onze heldere schrijfstijl en ons uitgebreide netwerk. Op deze website vindt u meer informatie over ons en over onze projecten. Wilt u meer informatie over een specifiek project of heeft u een concrete vraag dan kunt u ons mailen of bellen.
 
Wij zijn CRKBO-gecertificeerd en onze audit- en visitatietrainingen zijn opgenomen in Registerleraar.nl
 

Info


penna logo

© Penna Onderwijs Adviseurs
 
Mgr. Schaepmanlaan 14
 
5103 BC Dongen