Gespecialiseerd in peer-audits / collegiale visitaties, passend onderwijs en opbrengstgericht werken.
 
Wij, Jos van der Pluijm en Juliette Vermaas, vormen samen Penna Onderwijs Adviseurs. Wij zijn sinds 2002 als onderwijsadviseurs actief en beschikken over een brede expertise van het gehele onderwijsveld. Zowel voor landelijke organisaties als voor lokale schoolbesturen en regionale netwerken bieden wij onderzoek, advies, projectmanagement en beleidsondersteuning. We zijn landelijk expert op de thema's peer-audits / collegiale visitaties, passend onderwijs en opbrengstgericht werken (OGW), zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs. We ondersteunen scholen bij het optimaliseren van hun interne kwaliteitszorg door het inzetten van de peer-audits en collegiale visitaties.  Rond Passend Onderwijs hebben we samen met Q3 een instrument ontwikkeld waarmee scholen hun schoolondersteuningsprofiel kunnen opstellen. Op basis van onze ervaringen op het gebied van OGW hebben we diverse praktische brochures geschreven met concrete handvatten om OGW in de school te implementeren. We geven studiedagen en trainingen op maat voor leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders rond deze thema's en begeleiden scholen die hiermee concreet aan de slag willen gaan. Onder het kopje Speerpunten vindt u meer informatie over onze activiteiten.
 
Onze werkstijl laat zich typeren als analytisch sterk en kwalitatief van hoog niveau. Onze uitvoering van de opdrachten kent een hoog tempo en wij zijn gewend binnen scherpe grenzen van tijd en geld te werken. We kiezen er voor om zoveel mogelijk samen met scholen de benodigde instrumenten en systematieken te ontwikkelen. Daarnaast onderscheiden wij ons door onze heldere schrijfstijl en ons uitgebreide netwerk. Op deze website vindt u meer informatie over ons en over onze projecten. Wilt u meer informatie over een specifiek project of heeft u een concrete vraag dan kunt u ons mailen of bellen.
 
Wij zijn CRKBO-gecertificeerd en onze audit- en visitatietrainingen zijn opgenomen in Registerleraar.nl
 

Info


penna logo

© Penna Onderwijs Adviseurs
 
Mgr. Schaepmanlaan 14
 
5103 BC Dongen